ศาลจังหวัดเชียงราย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้คู่ความสามารถตรวจสอบผลคดีผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลคดีเบื้องต้น ผลการส่งหมาย คำสั่งศาล สมุดนัดพิจารณา สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 109
อ.2768/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3921/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4371/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4050/60
นัดพร้อมเพื่อคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4064/60
นัดพร้อมเพื่อคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4109/60
นัดพร้อมเพื่อคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4124/60
นัดพร้อมเพื่อคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3796/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4071/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4080/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4132/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4133/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4135/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4136/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4137/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2676/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3169/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.349/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.3635/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3734/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3841/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3927/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3938/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3941/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4091/60
นัดพร้อมเพื่อคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.4108/60
นัดพร้อมเพื่อคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.4108/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.4115/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.4166/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.4166/60
นัดพร้อมเพื่อคุ้มครองสิทธิฯ
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.4358/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.468/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.5006/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.5336/56
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.6266/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.831/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.244/55
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2500/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2504/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2508/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2511/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2528/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2530/60
แก้ข้อหา/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2531/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2532/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2534/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2539/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2540/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2541/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2544/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2545/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2546/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2555/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2556/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2557/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2565/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2566/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2567/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2568/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2574/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2576/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2616/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2617/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2618/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.2619/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2621/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2622/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2626/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2631/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2632/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2642/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2645/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2647/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2655/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2661/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2663/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2664/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2668/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2671/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2674/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2677/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2682/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2683/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2685/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2688/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2694/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2699/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2700/60
ให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.3948/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3985/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.4075/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4076/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4077/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4200/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1002/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1004/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1010/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1012/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1103/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1441/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1599/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.999/60
นัดไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3371/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.399/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.3994/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4370/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
ช.13/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1722/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.340/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)