ศาลจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขณะนี้คู่ความสามารถตรวจสอบผลคดีผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลคดีเบื้องต้น ผลการส่งหมาย คำสั่งศาล สมุดนัดพิจารณา สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465

ศาลจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในโอกาสศึกษาดูงาน

ศาลจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก                โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในโอกาสศึกษาดูงาน