ศาลจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้คู่ความสามารถตรวจสอบผลคดีผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลคดีเบื้องต้น ผลการส่งหมาย คำสั่งศาล สมุดนัดพิจารณา สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465

ศาลจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2560

ศาลจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. 2560