ศาลจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ “ธนาคารออมสินร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดโครงการ “ธนาคารออมสินร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”