ศาลจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465

ศาลจังหวัดเชียงรายร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาล ผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรของศาล”

ศาลจังหวัดเชียงรายร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาล ผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรของศาล”