ศาลจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465

ศาลจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ณ วัดไชยผาบ อ.เทิง จ.เชียงราย

ศาลจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ณ วัดไชยผาบ อ.เทิง จ.เชียงราย