ศาลจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465

คณะศาลจังหวัดเชียงรายศึกษาดูงานการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ณ ศูนย์ควบคุมเเละติดตามการปล่อยชั่วคราว สำนักงานศาลยุติธรรม

คณะศาลจังหวัดเชียงรายศึกษาดูงานการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ณ ศูนย์ควบคุมเเละติดตามการปล่อยชั่วคราว สำนักงานศาลยุติธรรม