ศาลจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงรายเเละคณะ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล" จัดโดยศาลจังหวัดเชียงใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงรายเเละคณะ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล" จัดโดยศาลจังหวัดเชียงใหม่