ศาลจังหวัดเชียงราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลคดีโทร 0-5371-9465

ศาลจังหวัดเชียงรายร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเเก่บุคลากรภาครัฐเเละผู้มีอำนาจส่ั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเชียงรายร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเเก่บุคลากรภาครัฐเเละผู้มีอำนาจส่ั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย